Kanał Wyżej
sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - zbiorcze
 Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa 2
Sprawozdania finansowe za rok 2018 - jednostkowe
1. Liceum Ogólnokształcące nr 159 
LO159 Bilans
LO159 Rachunek zysków i strat
LO159 Zestawienie zmian w funduszu
2. Przedszkole Publiczne nr 22
P22 Bilans
P22 Rachunek zysków i strat
P22 Zestawienie zmian w funduszu
3. Przedszkole Publiczne nr 29
P29 Bilans
P29 Rachunek zysków i strat
P29 Zestawienie zmian w funduszu
4. Przedszkole Publiczne nr 60
P60 Bilans
P60 Rachunek zysków i strat
P60 Zestawienie zmian w funduszu
5. Przedszkole Publiczne nr 71
P71 Bilans
P71 Rachunek zysków i strat
P71 Zestawienie zmian w funduszu
6. Przedszkole Publiczne nr 77
P77 Bilans
P77 Rachunek zysków i strat
P77 Zestawienie zmian w funduszu
7. Przedszkole Publiczne nr 78
P78 Bilans
P78 Rachunek zysków i strat
P78 Zestawienie zmian w funduszu
8. Przedszkole Publiczne nr 313
P313 Bilans
P313 Rachunek zysków i strat
P313 Zestawienie zamian w funduszu
9. Przedszkole Publiczne nr 314
P314 Bilans
P314 Zestawienie zysków i strat
P314 Zestawienie zmian w funduszu
10. Przedszkole Publiczne nr 419
P419 Bilans
P419 Zestawienie zysków i strat
P419 Zestwienie zmian w funduszu
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
PPP22 Bilans
PPP22 Zestawienie zysków i strat
PPP22 Zestawienie zmian w funduszu
12. Szkoła Podstawowa nr 66
SP66 Bilans
SP66 Zestawienie zysków i strat
SP66 Zestawienie zmian w funduszu
13. Szkoła Podstawowa nr 87
SP87 Bilans
SP87 Rachunek zysków i strat
SP87 Zestawienie zmian w funduszu
14. Szkoła Podstawowa nr 88
SP88 Bilans
SP88 Zestawienie zysków i strat
SP88 Zestawienie zmian w funduszu
15. Szkoła Podstawowa nr 94
SP94 Bilans
SP94 Zestawienie zysków i strat
SP94 Zestawienie zmian w funduszu
16. Zespół Szkół nr 17
ZS17 Bilans
ZS17 Zestawienie zysków i strat
ZS17 Zestawienie zmian w funduszu
17. Zespół Szkół Bohaterów Narwiku
ZSBN Bilans
ZSBN Zestawienie zysków i strat
ZSBN Zestawienie zmian w funduszu
18. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
ZSP5 Bilnas
ZSP5 Zestawienie zysków i strat
ZSP5 Zestawienie zmian w funduszu
19. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m. st. Warszawy
DBFO Bilans
DBFO Zestawienie zysków i strat
DBFO Zestawienie zmian w funduszuStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
sprawozdania 2019
sprawozdania

Wersja standardowa