Kanał Wyżej
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenia na stanowisko:Referent / Specjalista Referatu Planowania i Analiz
Radca Prawny / St. Specjalista ds. obsługi prawnej
Referent / Specjalista Referatu Płac i Ubezpieczeń
Referent / St. Referent / Specjalista Referatu Ksiegowosci i Likwidatury
Referent / Specjalista Referatu Płac i Ubezpieczeń
Referent / Specjalista Referatu Płac i Ubezpieczeń
Radca Prawny / St. Specjalista ds. obsługi prawnej


Referent / Specjalista Referatu Planowania i Analiz
Referent / Specjalista Referatu Księgowości i Likwidatury
Referent / St. Referent / Specjalista Referatu Ksiegowosci i Likwidatury
Referent / Specjalista ds. informatyki i obsługi technicznej
Radca Prawny / St. Specjalista ds. obsługi prawnej
Kierownik Referatu Księgowości i Likwidatury


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Samodzielny referent - Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych - 1 etat
Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych - 2 ETATY
Starszy referent _ specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Starszy referent - Specjalista do Referatu płac i ubezpieczeń Społecznych
Referent - Samodzielny referent - Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych - 2 ETATY
Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Referent w Referacie Księgowości i Likwidatury
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych
Specjalista / Główny Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych
Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Referent / Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Specjalista do Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
01 2017
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Referent / Specjalista Referatu Planowania i Analiz
Radca Prawny, St. Specjalista
Referent Specjalista Referatu Płac i Ubezpieczeń
Referent Specjalista RKL Zastępstwo
Referent Specjalista RPU - Zastępstwo
Referent / Specjalista Referatu Płac i Ubezpieczeń - ZASTEPSTWO
Radca Prawny / St. Specjalista ds. obsługi prawnej
Główny Księgowy
Samodzielne stanowisko
Referent / Specjalista Referatu Planowania i Analiz
Referent Specjalista RKL - ZASTEPSTWO
Referent / St. Referent / Specjalista Referatu Ksiegowosci i Likwidatury
Referent; Specjalista ds. informatyki
Radca Prawny / St. Specjalista ds. obsługi prawnej
Kierownik Referatu Księgowości i Likwidatury

Wersja standardowa