Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

Biuro działa na mocy Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.12.2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół i placówek oświatowych z 2004 r. Nr 8 poz. 343, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/943/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17.11.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, Uchwałą nr LII/1270/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6.07.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz Uchwałą nr LXV/1789/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19.04.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

 

Statut:

 

Regulaminy:

 


Wprowadził BZMW/msobolewska 2007-12-27
Aktualizujący Araśniewicz Edyta (DBFO Włochy) 2018-07-05
Zatwierdzający Miecznikowski Rafał (DBFO Włochy) 2018-07-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-07-05
Wersja standardowa